Měření parametrů kompostování

Koffer-artikel-header-660x385.jpg

Vaše základní vybavení k zajištění kvality.

Měření O2 a CO2 slouží k rychlému vyhodnocení stavu rozkladu (aerobního nebo anaerobního) a pomáhá zvolit překopávací cyklus. Detailní výpověď o kvalitě je možno zvolit přes CMC půdní a kompostovou laboratoř a měřič pH.

CMC půdní – kompostová laboratoř

CMC provozní kufr je vhodný obzvláště pro rychlé testy na poli nebo na místě kompostárny. Lehká příprava vzorků, jednoduché zkušební metody, rychlé, vypovídající výsledky dávají okamžité vysvětlení a pomáhají praktikovi volit rozhodnutí popř. zamezit chybám. Kompost je díky CMC-půdní laboratoři jednoduše kontrolovatelný.

Testovatelnost

  • dusík (dusičnan, dusitan, amonium)            
  • hodnota pH            
  • (redox) sulfid
Koffer-artikel-header-660x385.jpg

Přesný měřící přístroj pH

Hodnota pH je jeden z rozhodujících faktorů při kompostování, vápnění, úpravě půdy a při volbě kulturní rostliny. Praktik může okamžitě učinit opatření, aniž by musel čekat na vyjádření laboratorního šetření.

Testovatelnost

  • hodnota pH
  • hodnota Redox (speciální elektroda)
  • měření teploty (speciální snímač)
pH-artikel-header-660x385.jpg

Dokumentace ke stažení:

Prospekt měřící techniky (pdf)