Technika pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie

Půda umožňuje existenci veškerého života a rozvoj civilizací. Zastaňte se, prosím, půdy! Věřím tomu, že další revoluce neproběhne v internetu, ale na poli.

Václav Cílek - Krajina z druhé strany

Příroda nevyjednává. Pokud chcete, aby s vámi spolupracovala, musíte jí na oplátku dát, co chce ona. Jo, a mimochodem, to, co chce, vám neřekne. Musíte na to přijít sami, nebo se poučit od někoho, kdo už na to přišel...

John Michael Greer: Myslet jako ekosystém

Za žádoucími vlastnostmi zdravých půd se skrývá každodenní dramatický boj na život a na smrt o každý atom organicky vázaného uhlíku.

Jaroslav Záhora

Kompost znamená život – vlhko, bahno, hemžení, plazení, rozmnožování, umírání a znovuzrození – a život v takto surové formě dnes většinu lidí v průmyslovém světě děsí.

John Michael Greer: Myslet jako ekosystém

Založte kompost, kompost je líheň nového v rozkladu starého.                            

Hana Librová

Největším skutečným bohatstvím každého státu je půda a voda. Půdu jsme nezdědili po rodičích, ale máme ji propůjčenu od svých dětí.

W. Shakespeare

Vznik a zánik národů ovládá tentýž zákon. Ztráta úrodnosti půdy způsobuje jejich úpadek, udržení úrodnosti půdy je základem pro jejich stabilitu, bohatství a moc.

Justus Freiherr von Liebig

Příroda nevyjednává. Pokud chcete, aby s vámi spolupracovala, musíte jí na oplátku dát, co chce ona. Jo, a mimochodem, to, co chce, vám neřekne. Musíte na to přijít sami, nebo se poučit od někoho, kdo už na to přišel...

John Michael Greer: Myslet jako ekosystém

Krátce o naší společnosti

Ve své činnosti volíme interdisciplinární holistický přístup s cílem pochopit a svými aktivitami se přirozeně zapojit do prostředí, které již po miliony let vytváří příroda kolem nás tak, aby nám přinášela užitek, aniž bychom ji poškozovali. Kompost, který vzniká v aerobním prostředí jako podmínkou pro existenci života se tak v zásadě stává symbolem pro Život. Reálně pro život v půdě, která tvoří základ našeho života a je jednou ze základních podmínek vzniku lidské civilizace.

Podle našich dlouholetých zkušeností je povědomí o správném kompostování velmi slabé, což často vede k jeho nesprávnému praktikování.

Proto jsme se rozhodli pojmout naše webové stránky jako určitý manuál. Nezabýváme se v nich legislativou, která je samozřejmě důležitá, ale jsme přesvědčeni, že nejprve je nutné pochopit a respektovat biologii procesu. Jestli to budete číst, záleží jenom na vás. Pokud některé informace budou nedostačující, rádi je doplníme. Uvítáme i vaše připomínky (preferovány jsou kritické).

info

Cíle kompostování

Cílem kompostování je zpětné vědomé uvedení organických zbytků do koloběhu látek v přírodě. Kompost je jednoznačně v první linii zlepšování stavu půdy. Má hnojivý účinek, ten je ale daleko méně důležitý než jeho positivní účinky na strukturu půdy a na její produktivní díl – humus. 

Kompost vrací energii. Energie transformovaná do půdy v organické hmotě je výjimečná tím, že není určená pro další přímé využití člověkem jako většina jiných forem transformované energie. Je to v podstatě akumulovaná sluneční energie, která slouží jako jeden ze základních zdrojů energie pro růst rostlin. Je v ní koncentrována i ta část energie, kterou člověk nedokáže využít (tedy v podstatě odpadní) z energie, kterou již obvykle vložil do některého jiného produktu, původně pro svou potřebu. Možná i proto kompost podceňujeme.

Máte dotaz?

Napište nám nebo zavolejte

Povinné
Povinné
Povinné

Odesláním formuláře souhlasíte s dokumentem Ochrany osobních údajů.