Měření teploty

velky.jpg

Bezpečné vedení procesu bez přehřátí

Teplota je nejvíce vypovídajícím parametrem pro průběh kompostování – vhodnost materiálu, stav rozkladu apod. je možno zhodnotit dle vývoje teploty. Také zákonodárce bere každodenní záznamy teploty jako důkaz o hygienizování. Pro naše zákazníky máme v našem sortimentu manuální, jako i kompletně automatizované možnosti, k zaznamenání teploty.

Sekundový teploměr

Digitální sekundový teploměr je „absolutně povinný předmět pro každého kompostáře“! Teplot do 65 °C by mělo být dosaženo, ale neměly by být překročeny. Mimoto je třeba, dle zákoných směrnic, teploty kompostových zakládek každý pracovní den zaznamenávat.

S naším sekundovým teploměrem obdrží odborník zvláště rychle přesný přehled o svých kompostech.

  • rozptyl měření -50 až +1150 °C
  • sonda: ušlechtilá ocel 800mm dlouhá (1200mm na požádání)

Automatický měřící přístroj teploty

Během sněžení nebo deště, ve dne a v noci – náš automatizovaný kontrolní systém teploty měří nepřetržitě teplotu Vašeho kompostu. Problémy při kompostování (stoupání nebo klesání teploty) jsou okamžitě rozpoznány, čímž může být rychle zakročeno korekcí dříve než je pozdě.

Díky našemu teplotnímu kontrolnímu systému odpadá obtěžující denní měření zakládkové teploty ručně. K tomu se na počítač automaticky nahraje teplotní profil, jenž je požadován zákonodárcem.

Data jsou přenesena bezkabelově pomocí rádiových vln – již není třeba žádná nepohodlná kabeláž, jenž by mohla být kolovým nakladačem nebo překopávačem přejeta a poškozena.


Dokumentace ke stažení:

Prospekt měřící technika (pdf)